VM Perede seltsing

VM Perede seltsing

Välisministeeriumi Perede Seltsing loodi 4. augustil 2005. aastal, kui 11 välisteenistuja abikaasat allkirjastasid seltsingulepingu.

Välisministeeriumi Perede Seltsingu eesmärgiks on ühiselt teadvustada ja lahendada pikaajalise välislähetusega kaasnevaid olukordi ning tegutseda selle nimel, et Välisministeerium ja teised asutused arvestaksid välisteenistuja perekonnaliikmete huvide ja vajadustega, mis on seotud välislähetuses kaasasoleku ja Eestisse tagasitulekuga.

Perede Seltsingu meililist: peredeseltsing@lists.mfa.ee