Perede Seltsing

Perede Seltsing

PEREDE SELTSING

Välisministeeriumi Perede Seltsing loodi 4. augustil 2005. aastal, kui 11 välisteenistuja abikaasat allkirjastasid seltsingulepingu. Seltsingu asutajaliikmeteks olid Lilian Pallum, Tiina Kalve, Nele Laanemäe, Marika Jahilo, Luule Kahn, Jorma von Wiren, Aili Rundu, Kristiina Kahur, Tiina Nirk, Aave Volmer ja Kairi Künka.

ÜHISED TEGEVUSED ON:

  • vastastikune suhtlemine ning informatsiooni vahetamine;
  • süstemaatiline veebilehe täiendamine asjakohase teabega;
  • suhtlemine välisministeeriumi vastavate ametnike ja struktuuriüksustega;
  • vajadusel suhtlemine teiste asutuste ja vabaühendustega;
  • vajadusel koostöö tegemine teiste riikide sarnaste ühendustega;
  • kaasaaitamine peresõbralikuma poliitika kujundamisele.

LIIKMED

Seltsingu liikmeks võivad olla välisteenistuses olevate/olnud isikute perekonnaliikmed, kes ei ole seltsingulepingule alla kirjutanud, kuid soovivad aktiivselt osa võtta seltsingu tegevusest ning kiidavad heaks seltsingulepingu koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.