Tere tulemast!

Tere tulemast!

Välisministeeriumi Perede Seltsing

Välisministeeriumi Perede Seltsing loodi 4. augustil 2005. aastal, kui 11 välisteenistuja abikaasat allkirjastasid seltsingulepingu. Seltsingu asutajaliikmeteks olid Lilian Pallum, Tiina Kalve, Nele Laanemäe, Marika Jahilo, Luule Kahn, Jorma von Wiren, Aili Rundu, Kristiina Kahur, Tiina Nirk, Aave Volmer ja Kairi Künka. Täna on seltsingul 59 liiget.Välisministeeriumi Perede Seltsingu eesmärgiks on ühiselt teadvustada ja lahendada pikaajalise välislähetusega kaasnevaid olukordi ning tegutseda selle nimel, et välisministeerium ja teised asutused arvestaksid välisteenistuja perekonnaliikmete huvide ja vajadustega, mis on seotud välislähetuses kaasasoleku ja Eestisse tagasitulekuga.Perede Seltsingu e-meil: peredeseltsing@lists.mfa.ee. Väljastpoolt liikmeskonda saadetud e-kirjad vajavad administraatori heakskiitu enne seltsingu liikmetele edasi saatmist.

Ühised tegevused on

  • vastastikune suhtlemine ning informatsiooni vahetamine;
  • süstemaatiline veebilehe täiendamine asjakohase teabega;
  • suhtlemine välisministeeriumi vastavate ametnike ja struktuuriüksustega;
  • vajadusel suhtlemine teiste asutuste ja vabaühendustega;
  • vajadusel koostöö tegemine teiste riikide sarnaste ühendustega;
  • kaasaaitamine peresõbralikuma poliitika kujundamisele.

Seltsing korraldab alates 2009-st aastast välisteenistujate lastele vanuses 7-14 aasta emakeelelaagreid. Kõigil seltsingu liikmetel on võimalik osa võtta saadikute päevade raames korraldatud abikaasade päevast, mis on täidetud erinevate huvitavate loengutega.  Alates 2016. aastast koostab seltsing kaks korda aastas väljaantavat elektroonilist infolehte.

Liikmed

Seltsingu liikmeks võivad olla välisteenistuses olevate/olnud isikute perekonnaliikmed, kes ei ole seltsingulepingule alla kirjutanud, kuid soovivad aktiivselt osa võtta seltsingu tegevusest ning kiidavad heaks seltsingulepingu koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.

Perede seltsingu juhatus

Seltsingu president on Kairi Künka. Juhatuse liikmed on Tiina Nirk, Nele Laanemäe ja Anu Kannike.

 

 

 

Fotod: Bog, Arne Ader; Forest, Johannes Arro; Tallinn Old Town; Mats Õun; etc.