Mis on EUFASA

Mis on EUFASA

21. veebruaril 2020 registreeriti EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses Association) Belgia seaduse järgi rahvusvaheliseks mittetulundusühenduseks ja kannab nüüd nime EUFASA AISBL (European Union Foreign Affairs Spouses Association –  Association Internationale Sans But Lucratif). Seni oli EUFASA juriidilise isiku õigusteta assotsiatsioon, uus EUFASA AISBL on juriidiline isik, mis võimaldab assotsiatsioonil oma nimel äritegevust teha.

EUFASA on Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide välisteenistuses olevate isikute perede ja abikaasade assotsiatsioon. Hetkel kuulub EUFASAsse 19 riigi välisinisteeriumi juurde loodud perede ja abikaasade assotsiatsiooni (seltsi).

EUFASA eesmärgiks on aidata luua olukord, mis tagaks perekonnaliikmeid vääriliselt kohtleva välisteenistuse olemasolu. Ühiselt otsitakse lahendusi välisteenistuses esilekerkivatele probleemidele: laste koolitus ja selle järjepidevus; kaasasolevate perekonnaliikmete sotsiaalsed tagatised; kaasasolevate abikaasade töötamise võimalused lähetuskoha riigis; pensionid; kolimine ühest riigist teise; võõrsil sündinud abikaasad ja nende õigused; abiellumine ja lahutamine; koolituste ja muude ürituste korraldamine enne lähetamist koostöös välisministeeriumiga; teabe vahetamine nii välisministeeriumi kui ka teiste seltside vahel jne.

EUFASA esimene konverents toimus 1985. aastal Roomas. Aastas korra, üldjuhul kevadel, toimub kahepäevane konverents, mida korraldab EL eesistuja riigi selts. EUFASA konverentsile kutsutakse EUFASA liikmed ja vaatlejatena ilma hääleõiguseta nende EL liikmesriikide esindajad, kes assotsiatsiooni ei kuulu.

EUFASAl on oma koduleht, kust saab täpsemat informatsiooni assotsiatsiooni eesmärkide, konverentside ning liikmete kohta. Igapäevatöö tehakse eraldi veebikeskkonnas riikide esindajatest moodustatud töörühmades, mille kokkuvõtted esitatakse konverentsil. Osalemine EUFASAs ja selle töörühmades on vabatahtlik, palgalisi töötajaid assotsiatsioonil pole. EUFASA liikmed maksavad igaastastast liikmemaksu, millest kaetakse kodulehe ja veebikeskonna ülalpidamise kulud.

EUFASA koduleht

Välisministeeriumi Perede  Seltsing kui EUFASA võrgustiku liige ja EUFASA Welcome Team töögrupi liige, koostas dokumendi Estonian Post Report / Living in Estonia, mille eesmärgiks on toetada Eestis asuvate välissaatkondade ja esinduste töötajate partnereid ja peresid, et hõlbustada nende kohanemist Eestis. Dokument pakub äsja Eestisse saabunud peredele praktilist infot, kuidas elada ja töötada Eestis.

Estonian Ministry of Foreign Affairs  Family Association as member of the EUFASA (The European Union Foreign Affairs Spouses/ Partners/Families Association) network and EUFASA Welcome Team working group, was happy to offer its support to partners and families of the embassy and mission staff posted to Estonia by composing a document Estonian Post Report / Living in Estonia. Information in this handbook has been compiled by the Estonian Ministry of Foreign Affairs Family Association in the framework of the EUFASA.

The EUFASA Welcome Team working group was born following the recognition that the families both in the EU countries diplomatic service and in the EU External Action Service could benefit from more assistance at their arrival at posting.

The fourth edition of Estonian Post Report / Living in Estonia is designed to provide useful and practical information on living and working in Estonia for newly arrived families.

Välisministeeriumi peamaja Tallinnas aadressil Islandi väljak 1